MagTraining - Portal wielotematyczny

Próba ciśnieniowa – kiedy wykonać?

hydraulik

Wszystkie instalacje wodne w budynkach powstają według ściśle określonego projektu. Od użytych materiałów oraz jakości pracy fachowców zależy jakość raz sprawność całej instalacji. Zanim jednak całość zostanie oddana do użytku, należy sprawdzić, czy faktycznie wszystko działa tak, jak trzeba. Do tego właśnie służy próba ciśnieniowa.

Próby ciśnieniowe urządzeń wodnych czy grzewczych nie są wymagane przepisami prawa budowlanego i nie ma konieczności ich wykonywania. Zawsze jednak warto o zrobić, gdyż pospiech i oszczędzanie czasu są niewskazane. Niektórzy fachowcy bagatelizują jednak konieczność wykonania próby, ufając wyłącznie projektowi oraz swoim umiejętnościom. Często zdarza się, że dopiero po podłączeniu urządzeń sanitarnych i grzewczych okazuje się, że gdzieś występują nieszczelności. A naprawianie usterek na tym etapie jest zdecydowanie bardziej czasochłonne i skomplikowane. Kucie ścian i podłóg w celu znalezienia przecieku z pewnością nie spodoba się ani wykonawcom, ani tym bardziej inwestorom.

Formalności wokół próby ciśnieniowej

Wykonanie proby ciśnieniowej nie powinno jedynie zakończyć się stwierdzeniem, że wszystko jest w porządku. Inwestor nadzorujący prace budowlane na swoim obiekcie powinien dopilnować, aby informacja na temat przeprowadzenia próby ciśnieniowej i jej wyniku znalazła się w dzienniku budowy. Najlepiej, aby wpis odbywał się w obecności kierownika budowy. W praktyce jednak często próba ciśnieniowa jest realizowana przez wykonawcę w obecności inwestora, który wcale nie musi być fachowcem w branży budowlanej. Powinien jednak wiedzieć, jak powinna być wykonana prawidłowa próba ciśnieniowa, aby moc zareagować na wszelkie ewentualne nieprawidłowości.

Jak wygląda próba ciśnieniowa?

Próbę ciśnieniową, czyli badanie szczelności instalacji przeprowadza się przy wykorzystaniu wody. Zanim jednak ją wykonamy, warto zapoznać się z instrukcjami podawanymi przez producentów rur, z jakich wykonane są instalacje. Rożne tworzywo czy jego parametry może bowiem mieć rożne wymagania odnośnie przeprowadzenia próby szczelności. Próbę ciśnieniową można przeprowadzić od razu na całej instalacji, jeśli jest ona niewielka. Jeśli jednak budynek jest duży, a instalacja mocno rozbudowana, lepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie badania szczelności poszczególnych jej fragmentów.

Aby przeprowadzić próbę szczelności instalacji, należy odłączyć od niej wszelkie urządzenia, które mogą zakłócić wynik badania. Ważne są również warunki pogodowe. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać w temperaturze co najmniej 5 stopni Celsjusza. Jeśli będzie chłodnej, wynik próby może być niemiarodajny. Do przeprowadzenia próby ciśnieniowej potrzebny będzie manometr (urządzenie służące do kontroli zmian ciśnienia) dokonujący odczytu z dokładnością do 0,01 MPa. Urządzenie należy podłączyć w najniższym punkcie instalacji. Kolejnym krokiem jest napełnienie instalacji wodą oraz jej odpowietrzenie. Ciśnienie robocze w instalacji przed wykonaniem próby powinno utrzymywać się na poziomie 0,6 MPa. Natomiast ciśnienie wytworzone w czasie próby powinno być około 1,5 razy wyższe od ciśnienia roboczego. Takie parametry pozwalają na stwierdzenie, że instalacja jest wykonana prawidłowo i nie ma w niej nieszczelności. Poza wykonaniem próby ciśnieniowej warto jednak przyjrzeć się poszczególnym elementom instalacji, szczególnie w miejscach różnych złączeń. Czasem nieszczelności można wykryć nawet gołym okiem.

Próba ciśnieniowa centralnego ogrzewania

Próbę ciśnieniową wykonuje się nie tylko dla instalacji wodnych, ale również centralnego ogrzewania Trzeba ją zrobić przed podłączeniem kotła, grzejników czy elementów armatury. Konkretne postępowanie przy sprawdzaniu szczelności instalacji grzewczej jest uzależnione od szczegółowych wytycznych danego producenta. Zwykle próba ciśnieniowa wygląda dosyć podobnie, ale zawsze warto zajrzeć w instrukcje producenta. W przypadku instalacji grzewczej wykonuje się zawsze dwie próby – na zimno i na ciepło. Pierwsza jest próba z zimną wodą i dopiero, gdy wypadnie ona prawidłowo, można zrobić próbę na ciepło. Podobnie, jak w przypadku próby ciśnieniowej instalacji wodnej, instalacja grzewcza wymaga odpowiednich warunków do przeprowadzenia próby. Temperatura powietrza musi być co najmniej na poziomie 5 stopni. Jeśli planujemy próbę ciśnieniową zima przy temperaturach ujemnych, trzeba budynek ogrzewać co najmniej przez trzy dni, aby móc przeprowadzić miarodajną próbę szczelności instalacji grzewczej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług hydraulicznych Warszawa Śródmieście